| 190 km | 11 stages | 4 rivers | 3 lakes | more than 100 springs | more than 100 streams | wealth of waterfalls |

Download the map

Quick info

Total length: 190 km

Walking time: 60 h

Total altitude difference: 7,000m ascent and 7,000m descent

Total number of stages: 11

Average stage length: 17,2 km (4–5 ur)

Starting point and finish: Stahovica, (265541, 14.603308)

Treat yourself to a sip of quality spring water!

Metal pots are placed next to the analysed springs with drinking water. With the help of the QR code on the pot, you can check the last analysis of the quality of the water in a certain spring.

TIC JEZERSKO
T: +386 51 219 282
www.jezersko.info 

TIC PREDDVOR
T: +386 40 606 091
www.visitpreddvor.si 

ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE
T: +386 4 281 58 22
www.visitcerklje.si

TIC LJUBNO
T: +386 3 838 14 92
www.facebook.com/TICLjubnoObSavinji

TIC SOLČAVA – CENTER RINKA
T: +386 3 839 07 10
www.logarska-solcavsko.si 

TIC LUČE
T: +386 3 839 35 55
www.visitluce.si 

TIC KAMNIK
T: +386 31 388 324
www.visitkamnik.com

Karta je izdelana v okviru operacije sodelovanja LAS »Mreža vodnih poti Kamniško-Savinjskih Alp«.

Naročniki: LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica, LAS Spodnje Koroške (Avstrija)

Zasnova vodnih poti: dr. Rajko Slapnik, Vido Kregar, Barbara Strajnar, Marko Petek, Marko Slapnik

Strokovne podlage in analize vodnih virov: dr. Rajko Slapnik, Vido Kregar

Snemanje tras in priprava podatkov: Marko Petek, Andrej Stritar

Zasnova vsebin in besedila: Marko Slapnik

Avtor karte: Geodetski inštitut Slovenije

Fotografije: Primož Šenk, Tomo Jeseničnik, Jošt Gantar, Marko Petek, Marko Slapnik, arhivi TIC v KSA

Produkcija: GEAart d.o.o. in Natur-Etno Alp

Za vsebino informacij je odgovoren izvajalec. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.